Image Image Image Image Image Image Image Image Image

10 januari 2024 | By |

“Vanaf dag 1 stroomde het Weener XL-gevoel hier door de gangen”

Weener XL-directeur Sjoerd van het Erve over het nieuwe pand

Hoe zorgen we dat inwoners van ‘s-Hertogenbosch meedoen in de samenleving? Dat is de vraag die bij Weener XL centraal staat. Weener XL is onderdeel van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en zet zich in om gelijke kansen op bestaanszekerheid te realiseren. Als werk- en ontwikkelbedrijf helpt het mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden van passend werk. Daarnaast heeft Weener XL nog een aantal andere maatschappelijke functies. Sinds de zomer van 2023 werkt Weener XL vanuit een gloednieuw pand. Sjoerd van het Erve, directeur van Weener XL, vertelt er graag meer over.

 

“De plannen voor een nieuw pand lagen er al heel lang”, vertelt Sjoerd van het Erve. “Zelfs al vanaf 2004. Maar sinds 2017 zijn we serieus begonnen met de nieuwbouw. Qua ligging is dit echt een fantastische plek: ons pand is gelegen aan de Oude Vlijmenseweg en bevindt zich precies in een overgangsgebied tussen de woonwijk Boschveld en industrieterrein De Rietvelden. Dat is tekenend voor de functie die wij hebben voor zowel bedrijven als inwoners en de verbindende rol die wij hebben tussen verschillende doelgroepen. Zo helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, verstrekken we uitkeringen op grond van de Participatiewet, zijn we verantwoordelijk voor inburgering van nieuwe Nederlanders en bieden we inkomensondersteuning aan mensen die tijdelijk of langdurig niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.”

 

 

Energieneutraal & toekomstbestendig

“Vanaf de start van het traject hebben we voor dit pand grote ambities gehad op het gebied van duurzaamheid”, vervolgt Sjoerd. “Zo moest het gebouw energieneutraal worden, circulair gebouwd worden met duurzame materialen, aardgasvrij zijn en hoge isolatiewaardes hebben. Dat uit zich onder andere in zonnepanelen, meerdere warmtepompen, regenwateropvang, waarmee we bijvoorbeeld de toiletten doorspoelen, en veel hout. Qua utiliteitsbouw is ons pand één van de gebouwen waarin het meeste hout verwerkt is in Nederland, volgens een modulair stramien. Het vele hout biedt een aangename werkomgeving en de modulaire opbouw geeft vrijheid in toekomstige veranderingen in gebruik. Op een warme dag is het hier lekker koel binnen en in de winter houden het gebouw en de installaties met warmteterugwinning de warmte prima vast.”

 


“De ligging van ons gebouw is tekenend voor de verbindende rol die wij hebben.”

 

“Onze duurzame visie hebben we doorgevoerd in alle facetten. Zo hebben we in onze buitenruimte rekening gehouden met flora en fauna, we hebben groen geplaatst om hittestress te minimaliseren, we hebben een minder hoog hekwerk in combinatie met meidoornhagen en we hebben op verschillende plekken gebruik gemaakt van bestaande materialen die uit andere gebouwen kwamen. Vanuit circulair oogpunt zijn de (bouw)materialen in ons pand niet verlijmd, zodat ze demontabel zijn en op hun beurt (opnieuw) hergebruikt kunnen worden. Bovendien bestaat ook ons meubilair voor 45% uit tafels, stoelen en kasten die we opgeknapt, ‘refurbished’ en/of schoongemaakt hebben.”

 

Laagdrempelige ontmoetingsplek

Maar Weener XL staat voor meer dan duurzaamheid alleen. “Wij willen een plek vormen waar mensen elkaar ontmoeten”, vertelt Sjoerd. “Verbinding creëren tussen mensen is namelijk een heel belangrijke functie van Weener XL. Daarom is ons pand ook bewust op die manier ingericht. Met veel licht en veel open ruimtes, zodat je elkaar gemakkelijk kunt vinden. Die zichtbaarheid leidt tot laagdrempeligheid en nodigt uit om bij elkaar binnen te lopen. Bovendien vonden we het belangrijk dat iedereen die hier werkt, weet voor wie hij of zij dat werk verricht. Door de vele open ruimtes en het gebruik van glas, komen onze medewerkers en doelgroepen elkaar hier gemakkelijk tegen.”

Wat daarbij een belangrijke rol speelt, is het feit dat op het terrein van Weener XL ook onder andere EHBG (Eerste Hulp Bij Geldzaken), uitkeringsinstantie DUO, de Belastingdienst, RMC (Meldpunt Voortijdig Schoolverlaters) en andere organisaties gevestigd zijn. “Maar liefst 15 maatschappelijke organisaties met een aanpalende dienstverlening zijn hier voor één of meerdere dagdelen in de week gevestigd”, vervolgt Sjoerd. “Daarmee vormen we een natuurlijke habitat voor mensen die te maken hebben met inkomensvraagstukken. En dat is wat we willen. Bij Weener XL hebben we een diep geloof in de meerwaarde van participatie, bij voorkeur via werk. Als mensen deelnemen aan de maatschappij met betaald werk, biedt dat structuur, trots, ontmoetingen met andere mensen, een verbetering van hun eigenwaarde en een betere gezondheid. Genoeg redenen om ernaar te streven dat iedereen mee kan doen!”

 

“Wij vormen een natuurlijke habitat voor iedereen die te maken heeft met een inkomensvraagstuk.”

 

Pand met een ziel

“Als het gaat om de menselijke kant van dit pand, vonden we het ook belangrijk dat we het Weener XL-gevoel, de ziel van onze organisatie, konden behouden. Ons oude pand had écht een ziel, en ik hoopte dat we die hier terug zouden kunnen brengen. Volgens mij is dat gelukt: vanaf dag 1 stroomde dat Weener XL-gevoel hier door de gangen. Bovendien zijn licht, akoestiek en klimaat in dit gebouw vele malen beter dan in ons oude pand. En dat is natuurlijk erg prettig.” De ziel van toen en de gemakken van nu, met een sterk oog voor de toekomst. Bij Weener XL zit dat wel goed.