Image Image Image Image Image Image Image Image Image

30 januari 2017 | By |

De juiste persoon op de juiste plaats

Een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers in de regio Den Bosch, dat is Actieplan Leerbanen ’s-Hertogenbosch. Actieplan Leerbanen bemiddelt tussen jongeren die een leerbaan zoeken en bedrijven die zo’n baan ter beschikking stellen. Een match die vaak essentieel is voor de toekomst van de jongere, en tegelijkertijd vele voordelen heeft voor de werkgever. Een interview met de mensen achter Actieplan Leerbanen ’s-Hertogenbosch: Ton van den Bersselaar en Ben Poppelaars.

Vier dagen werken, een dag naar school

Als jongeren een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) willen volgen, bij bijvoorbeeld het Koning Willem I College, dan zijn ze verplicht bij inschrijving al een werkplek te hebben bij een Erkend Leerbedrijf. Hier gaat de jongere vier dagen per week werken, terwijl hij of zij één dag naar school gaat om het vak te leren. Het doel hierbij is het behalen van een zogenaamde ‘startkwalificatie’, een diploma op tenminste MBO II-niveau. Als het een jongere niet lukt om zelf ‘binnen te komen’ bij een bedrijf, dan kan Actieplan Leerbanen ’s-Hertogenbosch ingeschakeld worden. Zo zijn er in het jaar 2016 ruim 100 matches gemaakt tussen jongeren en bedrijven.

“Alles draait daarbij om de juiste persoon op de juiste plaats,” zegt Ben Poppelaars, accountmanager leerbanen logistiek, horeca en detailhandel. “Wij moeten ervoor zorgen dat zowel het bedrijf als de jongere baat heeft bij de match die wij maken. Als accountmanager ben ik onder andere verantwoordelijk voor de jongeren die geplaatst worden binnen de logistieke branche. Maar uiteraard plaatsen wij jongeren ook in vele andere branches.”

Gemotiveerde jongeren

“Een voorwaarde om door ons geplaatst te worden, is dat een jongere gemotiveerd is om te gaan werken,” vervolgt Ben Poppelaars. “Dat is essentieel om het traject een goede kans van slagen te geven.” Om dat te kunnen beoordelen, gaan de mensen van Actieplan Leerbanen ‘s-Hertogenbosch in één of meerdere gesprekken samen met de jongere grondig in op zijn of haar persoonlijkheid, toekomstbeeld, wensen en verwachtingen. Op basis daarvan wordt de jongere gekoppeld aan een leerbaan. Als het nodig is, wordt er geoefend met sollicitatiegesprekken en presentatievaardigheden. Alles om de jongere succesvol onder te brengen bij een bedrijf. “Om een goede match te kunnen maken, moeten wij ook zeker vanuit het bedrijf zelf kijken,” zegt Ton van den Bersselaar, actieleider bij Actieplan Leerbanen ‘s-Hertogenbosch. “Wij zitten op de stoel van HR, aan de kant van de jongere.”

Jobcoach

“In de logistiek is er veel verschil tussen functies,” vervolgt Ton van den Bersselaar. “Orderpicken in een groot magazijn is heel anders dan werken op een planningsafdeling of sjouwen bij een stuwadoorsbedrijf. En ook bij bedrijven die niet tot de logistiekbranche behoren, zoals in de detailhandel, bestaan uiteraard logistieke functies. In de logistiek is het dus heel belangrijk te achterhalen wat de functie die door een bedrijf wordt aangeboden precies inhoudt. Pas als wij dat weten, kunnen we een goede match maken met een leerling.” Dat gaat overigens vaak goed: zo’n 70% van de jongeren houdt na het BBL-traject een baan en/of behaalt zijn diploma, en Actieplan Leerbanen ’s-Hertogenbosch bestond in december 12,5 jaar. “Het geeft veel voldoening als je ziet dat jongeren groeien,” zegt Ben Poppelaars. “Maar ook van bedrijven krijgen we vaak leuke reacties, zoals: ‘Die is goed, zo mag je er wel tien sturen!’ Daar doen wij het voor. Als wij voorzien dat een jongere in zijn leerbaan extra begeleiding nodig heeft, kunnen we, naast de begeleiding die een jongere via school krijgt, een jobcoach inzetten. Hij werkt letterlijk mee met de jongere in de eerste maanden en kan op die manier ondersteuning bieden.”

 

“Wij kunnen niet zonder het bedrijfsleven. Iedere gelegenheid die wij krijgen om dichter bij het bedrijfsleven te komen, zoals binnen het Logistiek Platform, is voor ons van grote waarde.”

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het mag duidelijk zijn dat het contact met het bedrijfsleven voor Actieplan Leerbanen ’s-Hertogenbosch van essentieel belang is om steeds opnieuw een goede match te kunnen maken. Dat contact wordt gelegd door henzelf, maar ook door ambassadeurs bij grote bedrijven als Heineken en Ricoh. Ook het Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch speelt hierbij uiteraard een grote rol. Ton van den Bersselaar: “Wij kunnen niet zonder het bedrijfsleven. Iedere gelegenheid die wij krijgen om te netwerken en dichter bij het bedrijfsleven te komen, is voor ons van grote waarde. Binnen het Logistiek Platform kennen wij al bedrijven waar we regelmatig jongeren plaatsen. Omron is daar een mooi voorbeeld van. Maar ondanks het feit dat de economie aantrekt, wachten wij nog steeds op een keerpunt. Bedrijven moeten gaan inzien wat onze jongeren voor ze kunnen betekenen, én dat de inzet van onze jongeren bovendien bijdraagt aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we dragen. Dat is wat ons betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, overheid en bedrijven.” Binnen het Logistiek Platform is veel gelegenheid om bedrijven te leren kennen, maar vooral ook de mensen achter die bedrijven. Ben Poppelaars: “Als je elkaar kent en weet wat je aan elkaar hebt, is een match veel gemakkelijker gemaakt!”