Image Image Image Image Image Image Image Image Image

31 maart 2017 | By |

Mondiale speler, lokale verantwoordelijkheden

Als onderdeel van het wereldwijd opererende Walgreens Boots Alliance, is farmaceutische groothandel Alliance Healthcare zeker niet onbekend met het mondiale speelveld. Toch wordt de focus vanuit het bedrijf niet alleen gelegd op de wereldwijde markt, maar juist ook op de lokale verantwoordelijkheden. Evert de Jong, Operations Director bij Alliance Healthcare Nederland, vertelt er meer over.

De farmaceutische groothandel, nu gevestigd op de Rietvelden, bestaat al sinds 1896. In dat jaar besloten twee apothekers uit ‘s-Hertogenbosch, de heren Lamers en Indemans, medicijnen te gaan produceren voor huisartsen. Tot die tijd hadden huisartsen dat veelal zelf gedaan, en de oprichting van de nieuwe firma was in die tijd dan ook een innovatief idee. Gaandeweg groeide het bedrijf, waarbij het steeds een grote invloed bleef uitoefenen op de manier waarop de gezondheidszorg zich in de regio ’s-Hertogenbosch ontwikkelde. In 1972 ging het bedrijf verder onder de naam Interpharm. Na overnames en fusies door het Italiaans/Franse Alliance Healthcare, Boots uit Groot-Brittannië en het Amerikaanse Walgreens, is het Bossche bedrijf nu onderdeel van een mondiale speler in de markt.

 

300 ‘drops’ per dag

Evert de Jong: “De Bossche vestiging van Alliance Healthcare is van oorsprong een echte Bossche onderneming, en op dit moment dus onderdeel van één van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. Dat levert een goede combinatie op van lokale verantwoordelijkheden en de voordelen van een groot bedrijf. Zo is er geld voor investeringen: in ons magazijn is 15 jaar geleden al geïnvesteerd in automatisering en mechanisering. Toen werd er een geavanceerde transportband aangeschaft, die nog steeds voldoet aan de normen van deze tijd.” Op deze transportband (A-frame), die nog het meeste weg heeft van een grote snoepautomaat, worden kratten voor klanten geautomatiseerd gevuld met de juiste doosjes medicijnen. Die klanten zijn ‘apotheekhoudenden’: dat zijn de apothekers zoals we die als particulier allemaal wel kennen, maar ook apothekers in bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingshuizen en apotheekhoudende huisartsen. Op die manier verlaten er zo’n 300 ‘drops’ per dag het magazijn in Den Bosch, om ergens in het zuiden of midden van Nederland afgeleverd te worden. Om dat te kunnen realiseren, beschikt de vestiging in Den Bosch over een eigen wagenpark van zo’n 20 bestelbussen, die twee à drie routes per dag afleggen.

 

Sneller uitleveren, foutenmarges verkleinen

“Al jarenlang is er veel aandacht voor de kosten van de geneesmiddelenvoorziening in Nederland,” vervolgt Evert de Jong. “Ik vind dat een goede ontwikkeling: met gemeenschapsgeld moet je immers voorzichtig omgaan. Dat betekent echter wel dat de druk bij apothekers, en daarmee de roep om efficiency, toeneemt. Als farmaceutische groothandel spelen wij in op deze ontwikkeling: we zorgen er samen met de apotheekhoudende voor dat geneesmiddelen sneller uitgeleverd kunnen worden en dat we foutenmarges verkleinen. Dat doen we bijvoorbeeld door de herhaalmedicatie, die een flink deel van de orders uitmaakt, voor te bewerken. Op die manier hoeft een apotheker dat niet meer te doen en kan hij of zij de focus volledig leggen op de zorgverlening: de eerste uitgifte van de medicijnen, informatieverschaffing naar de patiënt, medicatiebewaking, contact met de huisarts, het bevorderen van de medicatietrouw enzovoorts. Daarnaast verkleinen we foutenmarges in bijvoorbeeld verzorgingshuizen of bij mensen die zelf hun medicatie innemen, door de medicatie per innamemoment te verpakken. Voor ieder moment waarop iemand medicatie moet innemen, stellen wij een zakje samen waarin exact die medicijnen zitten die op dat moment nodig zijn. Een verpleegkundige of arts hoeft dus niet meer zelf de juiste medicijnen bij elkaar te zoeken, maar neemt gewoon het zakje voor dat moment. Ook dat werkt stukken sneller en efficiënter, én het verkleint de kans op fouten. Daarmee bieden we steeds meer service aan onze klanten.”

 

“Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jonge mensen goed op te leiden voor de toekomst. De samenwerking met de scholen die vertegenwoordigd zijn binnen het platform, vinden wij daarom erg waardevol.”

Kennismaken met de buren

“Wij opereren wereldwijd, maar willen ook de lokale markt kennen,” zegt Evert de Jong. “Aansluiting maken met de ‘buren’, bijvoorbeeld via Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch, is daarbij erg belangrijk. Als je met elkaar in gesprek gaat, kan dat leiden tot iets waar je allebei beter van wordt. Bovendien kun je er veel van leren. Via het platform hebben wij al kennisgemaakt met enkele logistieke partners ‘om de hoek’. Daarnaast zien wij het als onze verantwoordelijkheid om jonge mensen goed op te leiden voor de toekomst. Wij vinden het daarom belangrijk om scholieren en studenten kennis te laten maken met het vak logistiek. Op dit moment is dat nog niet verankerd binnen het (middelbare)schoolwezen, dus moeten we dit als bedrijfsleven oppakken. Dat past binnen onze filosofie en visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij vinden de samenwerking met de scholen binnen het platform daarom erg waardevol. Daarnaast zouden wij het nuttig vinden als we de handen meer ineen zouden kunnen slaan op het gebied van personeel. Als de HR-mensen elkaar beter leren kennen, zou je bijvoorbeeld na kunnen denken over het uitwisselen van personeel bij pieken of dalen in het werkaanbod.”
Voor een mondiale speler als Walgreens Boots Alliance is Den Bosch natuurlijk maar een piepklein stipje op de kaart. Toch is het volgens Evert de Jong een prima vestigingsplaats: “In het zuiden van Nederland opereren veel logistieke bedrijven, en de arbeidsmarkt en arbeidsmoraal zijn hier goed. We zitten hier dus prima.”