Image Image Image Image Image Image Image Image Image

29 september 2016 | By |

Groots denken en durven doorpakken

Groots denken, krachten bundelen en service altijd op de eerste plaats blijven stellen… Dat is er volgens BCTN voor nodig om een volgende stap te kunnen zetten in de logistieke ontwikkeling in de regio ’s-Hertogenbosch. Directeur Joop Mijland vertelt graag meer over zijn toekomstplannen.

Met terminals in Alblasserdam, Venray, Nijmegen, Roermond, Meerhout (België) en ‘s-Hertogenbosch, is BCTN een grote speler in Nederland als het gaat om transport via onze binnenwateren. Iedere dag zijn er verbindingen van de BCTN-terminals met de zeehavens Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge. Op die manier worden er voor alle terminals samen wekelijks zo’n 10.000 containers over het water vervoerd door BCTN.

De visie van BCTN is helder: het bedrijf wil de focus volledig leggen op ontwikkeling van de regio ’s-Hertogenbosch als logistieke regio, in plaats van de regio uit te breiden met bijvoorbeeld de regio’s Veghel en Oss. BCTN heeft bovendien een duidelijk idee over de manier waarop ’s-Hertogenbosch als logistieke regio duidelijker op de kaart gezet kan worden: het bedrijf wil de service aan klanten verbeteren en uitbreiden door naast het containertransport over het water ook (een gedeelte van) de volgende schakel in het traject aan te bieden: het opslag- en distributietraject.

Toegevoegde waarde bieden

Joop Mijland: “Den Bosch laat zich duidelijk kenmerken door de aanwezigheid van de BCTN-containerterminal, die de draaischijf en accelerator van logistieke ontwikkelingen is. Willen we die ontwikkelingen een boost geven, dan is onze terminal dus een goed startpunt. De keuze van klanten voor een binnenlandse terminal wordt deels bepaald door het kostenniveau, deels door de toegevoegde waarde en de service een terminal biedt. Wanneer wij als terminal een duidelijke toegevoegde waarde kunnen bieden ten opzichte van een terminal in een aangrenzend verzorgingsgebied, dan kan het zijn dat een klant voor ons kiest, terwijl de aangrenzende regio misschien qua afstand en kosten logischer zou zijn. Met die service en toegevoegde waarde kunnen wij dus het verschil maken.”

 

Daarom wil BCTN in de toekomst een stap verder gaan dan men nu doet. “Zowel bij de import als bij de export van goederen via onze terminal kunnen we de klant een extra service bieden, wanneer we naast containertransport over het water ook een stukje van de distributieschakel aanbieden”, vervolgt Joop Mijland. “Daarmee bedoel ik dat we de goederen na aankomst hier bij de terminal in Den Bosch op kunnen slaan totdat klanten ze daadwerkelijk nodig hebben of totdat ze verder gaan in het traject. Dat zorgt ervoor dat klanten flexibeler kunnen worden in hun afroep en in het vervolgtraject. Andersom kunnen wij bij export efficiënter, servicegerichter en kostenbesparend werken als we goederen van tevoren op kunnen slaan in een warehouse. Ook dat zorgt voor meer flexibiliteit en lagere kosten voor de opdrachtgever.”

 

“Het is opvallend dat veel bedrijven zich in dezelfde gevestigde regio’s centraliseren. Je kunt het ook anders benaderen, en juist voor Den Bosch kiezen, omdat er nog zo veel potentie ligt om door te groeien. Den Bosch heeft alles in huis om een optimale logistieke dienstverlening te kunnen bieden.”

 

Boost voor de werkgelegenheid

Om dit te kunnen aanbieden, dienen er magazijnen en distributiecentra gebouwd te worden in de nabijheid van de containerterminal. Pal tegen de terminal aan en in de directe omgeving bevindt zich in principe voldoende grond: braakliggende terreinen met een totale oppervlakte van zo’n 12 à 13 hectare, die zich hiervoor prima zouden lenen. Naast voordelen voor de opdrachtgever en BCTN zelf, heeft deze ontwikkeling volgens Joop Mijland ook een maatschappelijk belang. Wanneer de grond gebruikt zou kunnen worden om de distributieschakel aan de dienstverlening toe te voegen, zou dit een enorme boost aan de werkgelegenheid geven. Niet alleen op korte termijn, wanneer de distributiecentra gebouwd zouden worden, maar ook op de lange termijn, wanneer er andere logistieke dienstverleners ingeschakeld dienen te worden om de centra te bemannen en te zorgen voor de aan- en afvoer van goederen. Bovendien leiden de extra service en toegevoegde waarde rondom de Bossche containerterminal ertoe dat ’s-Hertogenbosch als logistieke regio aantrekkelijker wordt. Met als mogelijk gevolg dat zich nieuwe en meer bedrijven vestigen in de regio.

 

Handen ineen slaan

Uiteraard kan BCTN deze plannen niet alleen realiseren. Zo zijn de gronden rondom de terminal die zich zouden lenen voor ‘logistieke bebouwing’ op dit moment eigendom van de gemeente, Heineken en BCTN zelf. “We zullen de handen dus ineen moeten slaan”, zegt Joop Mijland. “Het platform kan ons daarbij uitstekend van dienst zijn. Willen we dit idee goed uitrollen, dan zijn ook zaken als opleidingen en de positionering van Den Bosch als logistieke regio van belang. In de samenwerking, maar ook in deze aspecten zie ik een rol voor het Logistiek Platform.” De regio ’s-Hertogenbosch is volgens Joop Mijland een prima regio voor zijn plannen. “Het is opvallend dat veel bedrijven zich op dezelfde regio’s richten. Neem bijvoorbeeld een stad als Venlo, daar zijn veel bedrijven gecentraliseerd. Je kunt het ook anders benaderen, en juist voor deze regio kiezen, omdat er nog zo veel potentie ligt om door te groeien. ’s-Hertogenbosch heeft alles in huis om een optimale logistieke dienstverlening te kunnen bieden: duurzaam vervoer over het water, een centrale ligging in Nederland, beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, enzovoorts. Maar dan moet je wel durven doorpakken.”