Image Image Image Image Image Image Image Image Image

4 juli 2017 | By |

Fun en inhoud tijdens eerste live event Logistiek Platform ‘s-Hertogenbosch

We schrijven een zonnige, warme woensdagmiddag in juni. Aan het water, de Dieze, ligt het terras van Koudijs Kafé, waar een aantal leden van het Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch deze middag samenkomen voor het eerste ‘live event’. Niemand weet precies wat de bedoeling van het event is, behalve dat de handen uit de mouwen gaan, zoals de uitnodiging omschreef. Maar eerst is er nog tijd om wat bij te praten met de andere aanwezige leden en te genieten van de zon, het uitzicht en de lunch.

afbeeldingRelaties verder verdiepen, verbinden, vertrouwen, gunnen… het zijn enkele van de doelstellingen die worden omschreven tijdens de inleidende presentatie van Gertjan van Rozendaal, die het event in goede banen leidt. Met deze korte presentatie in de industriële hal van Koudijs wordt de middag afgetrapt. Vooral de inbreng van de leden zelf is belangrijk. Wat verwachten zij van de middag, waarom zijn ze hier naartoe gekomen? De antwoorden variëren van “de logistiek staat nooit stil, daarom moeten we onze krachten bundelen om aan veranderingen het hoofd te kunnen bieden” tot “ik wil vanmiddag samen resultaat boeken, want resultaat, hoe klein ook, maakt mensen enthousiast”. Het is duidelijk: de wil en drijfveren om samen aan de slag te gaan, zijn er. Een goed begin van de middag is gemaakt.

 

 

DSC03819

 

“De logistiek staat nooit stil. Daarom moeten we onze krachten bundelen om aan veranderingen het hoofd te kunnen bieden.”

 

Bedrijven om op te bouwen

Na de voorstelronde gaan de deelnemers aan de slag met de eerste opdracht: in groepjes moeten de leden voor een drie- of viertal bedrijven binnen het platform aangeven welke diensten het betreffende bedrijf biedt. Dat moeten de deelnemers weergeven door letterlijk dozen te stapelen: iedere doos wordt naar inzicht van de deelnemers voorzien van een specifieke dienst (36 in totaal: van fijnmazige logistiek tot douanediensten, van zeetransport tot transport over de weg). Vervolgens worden alle dozen die bij het betreffende bedrijf horen bij elkaar gezet en opgestapeld. Zo ontstaat letterlijk en figuurlijk een beeld bij de deelnemers van wat ieder bedrijf doet. ‘Bedrijven om op te bouwen’ blijkt niet voor niets het thema van deze middag te zijn.

01

Langzaam maar zeker ontstaat het logistieke landschap van ‘s-Hertogenbosch, een immense driedimensionale ‘grafiek’ die de reikwijdte weergeeft van de logistieke dienstverlening in Den Bosch.

afbeelding2Uiteraard wordt hierbij naarstig overlegd tussen de deelnemers binnen een groepje, maar ook tussen de groepjes wordt een boel informatie uitgewisseld. Er worden taken verdeeld, er wordt samengewerkt en er is verbazing. Zo merkt Erwin Brekelmans van Abrex Logistics op: “Er zit een verschil tussen wat bedrijven doen, en waar ze echt goed in zijn. Je weet vaak wel waar de core business van een bedrijf ligt, maar wat ze daarnáást allemaal nog doen… dat wordt lastiger.” Daar is Michiel de Rooij van SRS Logistics het mee eens: “De grote dingen, waar de verschillende bedrijven om bekend staan, die weet je wel. Maar de details zijn ook belangrijk, daarmee maken we het verschil.” Daarnaast is er tussen het stickers plakken en dozen stapelen door ook inhoudelijk overleg. “Hoe doen jullie dat dan?” is een vraag die regelmatig gesteld en beantwoord wordt.

 

Immense ‘3D-grafiek’

De conclusie die Gertjan na de eerste opdracht formuleert: samen doe je meer dan je denkt. Een logische vraag die hierop volgt, is: wat doen we samen dan precies? Om dat in beeld te brengen, gaat de groep opnieuw met de dozen aan de slag. Aan de hand van de kennis van de aanwezigen en ‘de matrix’, een Excel-bestand waarin weergegeven is welke van de 36 eerder omschreven diensten ieder bedrijf wel of niet aanbiedt, worden wederom dozen gestapeld.

Nu niet per bedrijf, maar voor alle bedrijven van het Logistiek Platform samen. Langzaam maar zeker ontstaat het logistieke landschap van ‘s-Hertogenbosch, een immense driedimensionale ‘grafiek’ die de reikwijdte weergeeft van de logistieke dienstverlening in Den Bosch. Dit dozenlandschap vult een groot deel van de ruimte en maakt duidelijk indruk. De grootste stapels dozen zijn te zien bij de diensten ‘stadsdistributie’, ‘opslag’, ‘wegtransport’ en ‘fullfillment’, gevolgd door onder andere ‘retourlogistiek’ en ‘projectlogistiek’.

“En dan zeggen ze nog dat Den Bosch geen logistieke stad is!”

 

Deel 2: reflectie en vooruitblik

Na een korte pauze start deel 2 van de middag: een reflectie op wat we zien aan dozen, maar vooral het samen sparren over belangrijke vragen rondom de toekomst van het Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch. Verbinding zoeken blijkt hier het credo. Onder leiding van Gertjan worden in een plenaire sessie ideeën uitgewisseld over het versterken van verbinding binnen de groep. Leo Sedee van gemeente ’s-Hertogenbosch legt op verzoek nog eens uit wat de doelstellingen van het platform zijn, zoals deze bij de oprichting van het platform geformuleerd werden. Dat zijn er drie: new business genereren voor de (logistieke) bedrijven in Den Bosch, de regio Den Bosch logistiek gezien op de kaart zetten en het imago verbeteren van werken in de logistiek, onder andere door samenwerking te zoeken met het onderwijs. Op dat laatste punt, de samenwerking met het onderwijs, wordt nog even voortgeborduurd. Ideeën en mogelijkheden genoeg, zo blijkt.

afb2Een volgend onderwerp dat wordt aangesneden, is de onderlinge samenwerking tussen de bedrijven van het platform. Verschillende samenwerkingsvormen binnen het platform, zoals onlangs een samenwerking tussen Van Opzeeland en Brouwers Logistics, komen voorbij. “Samen moeten we new business binnenhalen,” geeft Bert Brouwers van Van Opzeeland aan. “We moeten onszelf op de kaart zetten, op een overkoepelend niveau.” Vele standpunten komen voorbij, en alle aanwezigen doen hierbij een duit in het zakje. Elkaar beter leren kennen, in dit soort sessies maar ook door gewoon eens samen een kop koffie te drinken, leidt tot meer samenwerking, een hogere gunfactor, en sneller (kunnen) schakelen bij grote vraagstukken, opdrachten en tenders. Daarbij kan het leren kennen van niet alleen elkaars sterke punten, maar ook van elkaars knelpunten nuttig zijn. Ook het idee voor een inkoopcombinatie, waarmee bijvoorbeeld bespaard kan worden op de inkoop van verpakkingsmateriaal, komt voorbij. Zo passeert een breed scala aan ideeën en mogelijkheden de revue.

Fun en inhoud, dat blijkt de perfecte combinatie te zijn van een bijeenkomst met het Logistiek Platform.

Leden enthousiasmeren

LaagEen belangrijk aandachtspunt dat tijdens de sessie voorbij komt, is het enthousiasmeren van de leden. Hoe kan er effectief gewerkt worden aan meer verbinding? Daarvoor moet er allereerst een hogere opkomst zijn tijdens de ledenbijeenkomsten. Er volgt een levendige discussie met volop ideeën over de manier waarop deze hogere opkomst bewerkstelligd zou moeten worden. Externe gastsprekers, een inhoudelijker programma, een leuk avondprogramma, de koppeling maken met sport of cultuur… Het kan allemaal bijdragen aan de opkomst, waardoor er beter gewerkt kan worden aan commitment, gunfactor en samenwerking. Vooral de koppeling met een interessante locatie (zoals het Noord-Brabants Museum of hoofdkantoor van Jumbo) of een sportevenement (genoemd worden FC Den Bosch, NAC, basketbal en meer) kan op veel bijval rekenen. Fun en inhoud, dat is de perfecte combinatie van een bijeenkomst met Logistiek Platform ‘s-Hertogenbosch.


Om meer betrokkenheid te creëren van de leden bij het platform, wordt het idee geopperd dat alle aanwezige leden binnenkort bij één van de andere leden op bezoek gaan. Gewoon eens koffie drinken en samen bespreken wat de mogelijkheden, wensen en verwachtingen zijn van deelname aan het platform. De taken worden verdeeld en actiepunten opgesteld.

‘We’re on the move!’

Langzaam komt er een einde aan de middag. Als afsluiter worden de deelnemers uitgenodigd in één quote te omschrijven hoe zij de samenwerking binnen het platform en de volgende bijeenkomsten zien. De quotes mogen op een tekstballon geschreven worden. De deelnemers gaan vervolgens met elkaar en hun eigen tekstballonnen op de foto. Allerlei teksten komen voorbij, van “Samen staan we sterk” tot “We’re on the move” en “Werk verzet in goed gezelschap”. De middag eindigt uiteraard met een drankje aan de bar. Positieve geluiden klinken, waaronder ‘vruchtbare middag’, ‘het zijn mooie mensen zo bij elkaar’ en ‘het gevoel is goed’. Ondertussen gaat het gesprek ook inhoudelijk hier en daar nog de diepte in. Soms lukt dat aan de bar immers zeker net zo goed als op de werkvloer.

DSC04022

Het volgende live event is in november 2017. Houd voor meer informatie onze nieuwsbrieven en website in de gaten!