Image Image Image Image Image Image Image Image Image

27 juli 2016 | By |

Genoeg te doen in de logistieke branche

Tien interviews, tien keer dezelfde basisvragen, maar ook tien keer een uniek resultaat. Tien totaal verschillende organisaties, met verschillende belangen, verschillende doelstellingen, verschillende uitdagingen. Verschillende manieren om die uitdagingen aan te gaan, en verschillende visies op de logistieke branche. Nu we tien keer een deelnemer aan het Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch in de spotlight hebben gezet, is het tijd voor een resumé. Eén ding is zeker: in de logistieke branche is genoeg te doen.

Van transportbedrijven Van Opzeeland, Brouwers, Van Bijnen, H&B, DHL en Abrex tot het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het Koning Willem I College, Würth en SPS… Allemaal vertelden ze over hun uitdagingen, visie op de logistiek en de meerwaarde die het platform hen biedt. Die interviews leverden veel overeenkomsten op, maar misschien nog wel meer verschillen. De opvallendste overeenkomsten en verschillen in zeven speerpunten:

  1. Levertijden. Een uitdaging voor veel logistieke dienstverleners, maar ook voor grote bedrijven, zijn de steeds scherpere levertijden die klanten verwachten. Werktijden verschuiven, en er moet strakker en ingenieuzer gepland worden dan voorheen. Iedere organisatie speelt hier op zijn eigen manier op in. Bijvoorbeeld door contact te zoeken met de TU Eindhoven en hen mee te laten denken in mogelijke oplossingen, door flexibel(er) gebruik te (gaan) maken van arbeidskrachten of door te investeren in automatisering, waardoor er sneller en efficiënter gewerkt kan worden.

 

  1. Automatisering. Veel van de geïnterviewde bedrijven zijn bezig met een vorm van automatisering of hebben net een uitvoerig automatiseringstraject achter de rug. Warehouse-managementsystemen die gekoppeld worden aan transport-managementsystemen en boordcomputers. Toekomstwensen voor volledig geautomatiseerde heftrucks in de magazijnen, of juist al vergevorderde ontwikkelingen op dit gebied. De nieuwste generatie boordcomputers waarmee je kunt bellen, foto’s kunt maken, navigeren en scannen. Het is duidelijk: op het gebied van automatisering gebeurt van alles. Op die manier werkt iedere organisatie aan een verbetering van de efficiency en dienstverlening.

 

  1. ’s-Hertogenbosch als logistieke hotspot. Hoe kunnen we ’s-Hertogenbosch aantrekkelijker maken voor bedrijven om zich te vestigen? Maar ook: hoe kunnen we ’s-Hertogenbosch als logistieke stad beter op de kaart zetten? De meeste leden van het platform zijn blij met de centrale positie van ’s-Hertogenbosch in Nederland en de Benelux. De nabijheid van snelwegen, waterwegen en het treinstation zijn volgens de leden belangrijke voordelen. Hoewel alle organisaties de voordelen van de regio inzien, zijn de meningen verdeeld over de groeikansen. Waar sommigen bescheiden zijn en ’s-Hertogenbosch niet zien groeien tot de potentie die bijvoorbeeld Tilburg en Waalwijk hebben, vinden anderen dat er gerust groot gedacht mag worden. Alle organisaties zien hierin een belangrijke rol voor het platform.

 

  1. Onderwijs. Goede scholing vormt de basis van een gezonde branche. Maar op dit moment zijn er te weinig goed geschoolde werknemers beschikbaar, zo vinden een aantal van de geïnterviewde organisaties. Hoe kan de branche bijdragen aan het ontwikkelen van die scholing? De wisselwerking tussen de organisaties binnen het platform en de scholen in de regio ’s-Hertogenbosch is volgens de meeste geïnterviewden van groot belang. Maar volgens het Koning Willem I College is er ook een kentering noodzakelijk bij de bedrijven zelf. Zij moeten de eisen die ze stellen aan logistiek personeel duidelijker maken en werknemers die niet aan de eisen voldoen, niet meer aannemen. Pas dan is er daadwerkelijk vanuit de praktijk een drijfveer voor jongeren om een goede opleiding te volgen in de logistiek. Dat de praktijk weerbarstiger is, erkent ook het Koning Willem I College zelf. Vooral goed met elkaar in contact blijven, is volgens hen noodzakelijk om de vicieuze cirkel te doorbreken.

 

  1. Personeel. Raakt nauw aan het thema goede scholing, maar is bovendien nog veel meer dan dat. Want behalve het aannemen van goed personeel, wordt hier door een aantal organisaties ook het afscheid nemen van personeel genoemd. Nu de vergrijzing in rap tempo toeneemt, is het op een sociale manier afscheid nemen van mensen die de snelheid en druk van de logistieke branche niet meer kunnen bijbenen, misschien wel net zo moeilijk als het vinden van nieuwe, goede mensen. Daarnaast is het op een efficiëntere en betere manier inzetten van flexwerkers voor een aantal organisaties een speerpunt. Het logistiek platform zou bij deze kwesties een rol kunnen spelen.

 

  1. Het platform. Van katalysator tot inspirator, van verbindende factor tot kartrekker. Het Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch heeft vele verschillende functies en rollen, die iedere organisatie op zijn eigen manier inzet. Dat het platform een meerwaarde heeft, is wel duidelijk. Hoe het platform zich verder zou moeten ontwikkelen, daarover zijn de meningen verdeeld. Zo vindt de één samenwerking met andere logistieke regio’s zeer wenselijk, terwijl de ander de focus juist heel erg op ’s-Hertogenbosch en omgeving wil houden. Daarover kan de komende tijd dus nog flink gespard en gediscussieerd worden.

 

  1. Samenwerking. De handen ineen slaan, dat is wat veel van de deelnemende organisaties aantrekkelijk vinden. Niet alleen om de supply chain zo goed en efficiënt mogelijk vorm te geven, maar ook om samen thema’s aan te pakken die iedereen raken. Thema’s zoals hierboven al besproken: personeel, onderwijs, ’s-Hertogenbosch als logistieke hotspot. Maar ook het gezamenlijk kunnen anticiperen op nieuwe wetgeving bijvoorbeeld. Of gezamenlijk brainstormen over thema’s als veiligheid en belastingtechnische kwesties.

 

Bij tien interviews met tien organisaties horen even zoveel visies en meningen over de logistieke branche en het Logistiek Platform. Er kan kortom nog genoeg gebrainstormd en gediscussieerd worden door de deelnemende organisaties. Wij zijn benieuwd wat de volgende interviews weer zullen graan brengen!

Lees alle interviews onder de rubriek ‘in the spotlight