Image Image Image Image Image Image Image Image Image

16 november 2021 | By |

Groeien en door-ontwikkelen?

Schakel een student in!

“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.” Deze uitspraak bezigt Rien Geurts, voorzitter van Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch, graag. Veel bedrijven binnen het platform draaien goed. Maar om je bedrijf door te ontwikkelen, nieuwe kansen te grijpen, mee te bewegen met het heden én te anticiperen op de toekomst, kan een frisse blik van grote meerwaarde zijn. Die frisse blik hoeft volgens Rien Geurts zeker niet altijd van een ‘dure’ consultant te komen; je kunt hiervoor ook prima een student inschakelen. “Binnen het platform faciliteren we dit graag.”

 

 

Als ondernemer in de logistiek zorg je er iedere dag voor dat alles op rolletjes blijft lopen. En nu we te maken hebben met een zeer krappe arbeidsmarkt, heb je al je tijd en mensen nodig voor je primaire processen. In die constante alledaagse flow, ontbreekt vaak tijd en mankracht voor het zetten van nieuwe stappen. “Veel ondernemers denken dat ze dan aangewezen zijn op een duur bureau of een consultant, die bijvoorbeeld gaat kijken naar automatisering, certificeringen, bedrijfsprocessen of de markt”, zegt Rien Geurts. “Maar wat je ook kunt doen, is op zoek gaan naar een goede student. Studenten hebben kennis in huis, waar wij als logistieke bedrijven veel aan kunnen hebben. Binnen het platform zijn we daarom groot voorstander van het inschakelen van studenten. We begrijpen het als je zelf geen tijd of mensen hebt om zo’n stagiair te begeleiden. Daarom willen we elkaar hier met het platform graag bij helpen.”

 

Bedrijfsprocessen in kaart brengen

Rien spreekt uit ervaring. In de zomer van 2021 begeleidde hij een student Logistics Management van de Breda University of Applied Sciences, die een stage-opdracht vervulde bij Brouwers Logistics (eveneens lid van Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch). “Wij willen het traject inzetten naar een IFS-certificaat, een certificering op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid”, vertelt eigenaar Toine Brouwers. “Om dat traject te kunnen starten, was het nodig dat we de processen binnen ons bedrijf in kaart zouden brengen. Dat was dan ook de vraag die wij uitgezet hebben. Aangezien wij zelf geen tijd hadden om een student te begeleiden, bood Rien aan dit voor ons te doen. Hij heeft ook een geschikte student hiervoor aangedragen. En met succes: we zijn erg blij met het resultaat!”

Concreet betekende de betrokkenheid van Rien, dat hij gemiddeld een uur per (ongeveer) anderhalve week aanwezig was bij Brouwers om de stagiair te begeleiden. “Voor mij waren twee dingen belangrijk,” vertelt Rien. “Enerzijds het proces van deze student in de goede richting krijgen én houden, en er anderzijds voor zorgen dat zijn eindresultaat zo goed mogelijk zou voldoen aan de verwachtingen van het bedrijf, in dit geval dus Brouwers Logistics.” Dat laatste is volgens Toine zeker gelukt. “Het is een goed verhaal geworden. Met duidelijke stroomschema’s, waarin onze processen overzichtelijk worden weergegeven. We hebben het rapport intern doorgenomen en kunnen nu de vervolgstappen zetten naar onze certificering.”

 

“Dit is een mooi voorbeeld van de samenwerking binnen het Logistiek Platform. Het heeft ons veel gebracht.” Toine Brouwers, eigenaar Brouwers Logistics 

Waardevol traject

Bovendien heeft de begeleiding van Rien Toine en zijn mensen veel werk uit handen genomen. “Doordat Rien dit op zich wilde nemen, ben ik slechts zijdelings betrokken geweest bij de stage”, vertelt Toine. “Af en toe heb ik wel bij voortgangsgesprekken gezeten, maar het mag duidelijk zijn dat we dit zonder hulp vanuit het platform, in dit geval door Rien, niet gekund hadden.” “Voor deze student was het uiteraard ook een waardevol traject”, zegt Rien. “En dat geldt in het algemeen voor iedere stage van iedere student. Want de logistiek is zo breed… dus wat behelzen die logistieke processen nou eigenlijk? Wat voor soort banen zijn dat nou? Wat kan een afgestudeerde in logistiek management of logistieke engineering nu concreet gaan doen? Met een stage kunnen studenten dit zelf in de praktijk ontdekken.”

Maar wat volgens het bestuur van Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch vooral belangrijk is, is het versterken van de bedrijven in het platform. “DGA’s die al 40 jaar hun eigen bedrijf hebben, hebben vaak álles zelf bedacht en opgebouwd”, zegt Rien. “En dat hebben ze goed gedaan, anders stond er niet wat er nu staat. Maar het kan geen kwaad om eens te kijken met een onafhankelijke blik en je visie te verbreden. Dat kan bedrijven echt helpen om door te groeien en te ontwikkelen. Wanneer je daarvoor een student inschakelt, snijdt het mes aan twee kanten. Als Logistiek Platform zijn we altijd bereid om oplossingen te vinden voor de eventuele bezwaren die hierbij bestaan. We zoeken contact met scholen, selecteren een geschikte student en nemen een deel van de begeleiding en beoordeling op ons. We hebben contacten met onderwijsinstellingen in ’s-Hertogenbosch en daarbuiten. Ik zou het echt ieder logistiek bedrijf willen aanraden.” Daar sluit Toine Brouwers zich bij aan. “Dit is een mooi voorbeeld van de samenwerking binnen het Logistiek Platform. Het heeft ons veel gebracht. Wij staan dan ook zeker open voor nieuwe stage-opdrachten in de toekomst!”