Image Image Image Image Image Image Image Image Image

27 mei 2016 | By |

Eeuwenoude ambachten, hypermoderne technieken

Bier brouwen mag dan een eeuwenoud ambacht zijn, de techniek waarmee de logistiek rondom de Heineken-brouwerij in ’s-Hertogenbosch wordt gerealiseerd, is dat zeker niet. Die logistiek, in handen van H&B Logistics, wordt uitgevoerd met behulp van hypermoderne technieken. Guido Handels, directeur van H&B Logistics, vertelt er graag meer over.

Ondanks dat de lente en het nieuwe bierseizoen in volle gang zijn, is het opvallend rustig in het enorme magazijn van H&B Logistics aan de Rietveldenweg. De reden voor deze schijnbare rust is met name te vinden in de 20 volledig geautomatiseerde heftrucks, of lasergestuurde voertuigen (lgv’s), die er rondrijden. Ze bewegen zich soepel door het 55.500m2 tellende magazijn, dat daarmee Europa’s grootste logistieke magazijn zonder compartimenten is. Het staat er vol met kratten bier en aanverwante producten. “In tegenstelling tot mensen, ervaren de lgv’s uiteraard geen stress,” legt Guido Handels uit. “Zelfs in piekperioden worden de werkzaamheden dan ook uiterst gestructureerd uitgevoerd. We weten precies waar een product staat en hoeveel er nog van is, en fouten worden door de lgv’s niet gemaakt.” Waar er meer capaciteit nodig is of specifieke werkzaamheden moeten worden verricht, wordt mankracht ingezet. Ook nu rijden er naast lgv’s bemande heftrucks rond, in een speciaal gedeelte van de hal. Daarnaast zijn er mensen bezig winkeldisplays te vullen met bier in diverse varianten, staan er mensen aan tafels producten om te pakken in een specifieke consumentenverpakking en worden er met de hand speciale wikkels om een nieuwe biersoort gedraaid. Ook deze werkzaamheden behoren dus tot de dienstverlening van H&B Logistics. Verder zorgt het bedrijf voor de aanvoer van de lege retouremballage bij de brouwerij, wordt het ‘gereed product’ vanuit de brouwerij afgevoerd en opgeslagen en worden containers naar BCT weggebracht en terug gevoerd.

 

3000 pallets per dag

Maar de logistiek voor de brouwerij is niet het enige waar de mensen van H&B Logistics zich mee bezig houden. “H&B Logistics is gespecialiseerd in volumegoederen,” zegt Guido Handels. “Zo realiseren we de logistiek rondom glasverpakkingen, die we vanuit de glasfabrieken in Maastricht, Leerdam en Schiedam opslaan en verder uitleveren. Dagelijks zijn dat zo’n 3000 pallets met nieuwe flesjes, potjes enzovoorts, die we zo efficiënt mogelijk bij de afnemer proberen te krijgen.” Daarbij is het vooral van belang een goede inschatting te maken van waar de goederen naartoe moeten. “We slaan de pallets liefst zo dicht mogelijk bij de fabriek op, maar met 3000 pallets per dag kan dat natuurlijk niet altijd. We kiezen dan vaak voor opslag dicht bij de afnemer of opslag op de weg naar de afnemer. In die laatste gevallen is het dus van groot belang een goede inschatting te maken van het aantal glasverpakkingen dat een afnemer nodig heeft.”

Flexpool

“Een andere uitdaging waar wij voor staan, is de fluctuatie in onze ‘workload’. In ons werk voor brouwerijen en frisdrankproducenten, maar ook voor andere producenten die gebruik maken van glas- of blikverpakkingen, hebben we te maken met piekseizoenen, waarin we meer mensen nodig hebben. Daarnaast zijn er zaken die ad hoc spelen. We besteden dus redelijk wat uit aan flexkrachten, maar het valt niet altijd mee om goed flexpersoneel te krijgen en te behouden. Deze mensen hebben vaak geen directe binding met ons bedrijf.” Bij deze kwestie kan het Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch een meerwaarde vormen, meent Guido Handels. “Voor ons zou het waardevol kunnen zijn om met andere bedrijven binnen het platform te kijken naar een gezamenlijke flexpool. Wie weet zijn er bedrijven waarbij het piekseizoen precies tegengesteld ligt aan dat van ons. Of we bekijken het op kleinere schaal: hoe ziet hun week- of maandpatroon eruit? Door de flexbehoefte te bespreken en indien mogelijk op elkaar af te stemmen, kunnen we een betere invulling geven aan die flexbehoefte, met krachten die meer binding gaan voelen met de bedrijven binnen het platform.”

 

“We moeten onze regio op logistiek gebied duidelijk profileren ten opzichte van bijvoorbeeld Tilburg, Veghel en Oss. We hebben onze speerpunten duidelijk geformuleerd. Nu is het zaak die speerpunten uit te dragen.”

 

Door de hoge mate van automatisering binnen H&B Logistics, worden nu bovendien andere eisen gesteld aan het personeel dan vroeger. Waar een ploegchef vroeger op de werkvloer moest staan, is het nu een operator geworden die via camera’s de lgv’s op de werkvloer aanstuurt. Dat vergt een andere kennis dan voorheen. “Het is goed om dit soort ontwikkelingen met de verschillende partijen in het platform te kunnen delen,” zegt Guido Handels.

Eigen identiteit

“Destijds ben ik betrokken geweest bij de oprichting van het logistiek platform, dus ik ben zeker overtuigd van de waarde ervan,” vervolgt Guido Handels. Wel moet het Logistiek Platform ʼs-Hertogenbosch volgens hem meer een eigen identiteit krijgen. “We moeten onze regio op logistiek gebied duidelijk profileren ten opzichte van bijvoorbeeld Tilburg, Veghel en Oss. We zijn geen logistieke hotspot zoals bijvoorbeeld Tilburg zich profileert, maar we hebben wel onze speerpunten, zoals e-commerce, betere supply-chain-oplossingen voor MKB en samenwerking met opleidingsinstituten, duidelijk geformuleerd. Nu is het zaak die speerpunten uit te dragen. Dat draagt ook bij aan een beter imago van de sector in het algemeen. Veel jongeren willen later programmeur of app-bouwer worden. Maar wat wij hier doen, is voor een groot gedeelte door een programmeur mogelijk gemaakt. Een toekomstig programmeur zou dus prima voor ons bedrijf aan de slag kunnen. Alleen weten jongeren dat niet. Door de robots hier te laten zien, willen we de branche interessanter maken.”