Image Image Image Image Image Image Image Image Image

2 september 2014 | By |

Op verzoek van de Stuurgroep Vijfsterren Logistiek is een kwartiermaker voor de opzet van het Logistiek Expertise Centrum (werktitel) aangesteld in de regio Noordoost-Brabant. Een Logistiek Expertise Centrum is een innovatieve en stimulerende leeromgeving die een cheap service apartments in pune goede match tussen onderwijs en ondernemers waarborgt en intensiveert.

De kwartiermaker zal bij de betrokken partijen in de regio (de participerende bedrijven binnen de drie logistieke platforms, de gemeenten ‘s -Hertogenbosch, Oss en Veghel, ROC de Leijgraaf en ROC Koning Willem 1 College) onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor een dergelijk Expertisecentrum, hoe dit vorm krijgt en ingericht zou moeten worden en welke activiteiten hierbinnen ontplooid zouden kunnen worden.

De doelstelling van de bestaande samenwerking in de regio tussen bovengenoemde partijen is erop gericht om gezamenlijk meerwaarde te creëren voor de sector Logistiek in Noordoost-Brabant. Het thema arbeidsmarkt en het waarborgen van voldoende gekwalificeerd personeel is daarbij een essentieel onderwerp. Het aanbod van beroepsonderwijs, opleidingen en trainingen binnen de sector moet op maat gesneden zijn en in balans met de behoefte van ondernemers. Alleen op deze manier kunnen ook in de toekomst de juiste mensen gevonden worden. Een vernieuwende vorm van samenwerking binnen een Logistiek Expertisecentrum kan hier mogelijk de benodigde impuls voor leveren.

Wise up Consultancy is gevraagd de rol van kwartiermaker te vervullen. Zij zullen aankomende weken contacten leggen met bovengenoemde partijen en het onderzoek uitvoeren door middel van o.a. interviews en groepsdiscussies. Aan het einde van 2014 brengt Wise Up advies uit aan de Stuurgroep Vijfsterren Logistiek. Renée Hoogenboom en Guus Fonteijn zijn consultants van Wise Up en zullen gezamenlijk als kwartiermaker optreden. Niet alle leden van de 3 afzonderlijke platforms zullen in eerste instantie benaderd worden, maar een selectie. Indien u nu reeds uw inbreng kenbaar wilt maken, kunt u dit rechtstreeks doen bij de consultants van Wise Up. Zij zijn als volgt te bereiken:

– Renée Hoogenboom: renee.hoogenboom@wiseup.nl / 06-23922222
– Guus Fonteijn: guus.fonteijn@wiseup.nl / 06- 22552427

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het onderzoek of de activiteiten van Vijfsterren Logistiek, neem dan contact op met Vijfsterren Logistiek via www.vijfsterrenlogistiek.nl.

Bekijk en/of download deze informatie in pdf