Image Image Image Image Image Image Image Image Image

2 december 2019 | By |

Meest duurzame bedrijventerrein van Brabant laat regionale bedrijfsleven floreren

Heesch West biedt volop kansen en (uitbreidings)mogelijkheden

Hoe laat je het Bossche bedrijfsleven floreren en geef je het de ruimte die het nodig heeft? Hoe vul je arbeidsplaatsen in en zorg je voor een optimale samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid? Het zijn enkele van de vragen waar Gustave Pol, accountmanager economische zaken bij gemeente ’s-Hertogenbosch, zich iedere dag mee bezig houdt. Een interview over businessontwikkelingen, regionale profilering en een heldere visie op de toekomst.

“Als gemeente hebben we de taak om, met respect voor mens en milieu, het lokale en regionale bedrijfsleven zo goed mogelijk te faciliteren”, zegt Gustave Pol. “Samenwerking tussen de drie O’s – onderwijs, overheid en ondernemers – is daarbij cruciaal. Wij houden graag voeling met ondernemers in de regio. Dat doen we voor de logistieke sector onder andere binnen Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch en binnen de Vijfsterrenlogistiek, het samenwerkingsverband tussen Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch, Logistiek Platform Oss en Logistiek Platform Noordoost-Brabant.”

Sterke binding met regio

Als het gaat om huisvesting van bedrijven, heeft de gemeente een belangrijke rol. “Van oudsher is ’s-Hertogenbosch geen regio voor spelers van het formaat van CoolBlue of Bol.com”, vervolgt Gustave Pol. “Wij zitten op een kleiner schaalniveau, en op dit moment zijn vooral regionale partijen hier gevestigd, die een sterke binding hebben met de regio. Of productiebedrijven met veel logistiek daaraan gekoppeld. Veel van deze bedrijven groeien hard, en die groei willen wij natuurlijk faciliteren. Als je dan de recente ontwikkelingen op bedrijventerrein De Rietvelden ziet, waar onlangs drie grote gebieden sterk ontwikkeld zijn, dan moeten we ons als gemeente de vraag stellen: wat is onze strategie? Wat past nog op de Rietvelden en wat is de stap die we moeten zetten?”

“Als je de recente ontwikkelingen op De Rietvelden ziet, moeten we ons als gemeente de vraag stellen: wat is onze strategie? Welke stap moeten wij gaan zetten?”


Eén van de ontwikkelingen die recent hebben plaatsgevonden op dit bedrijventerrein, is de ontwikkeling van logistiek vastgoedbelegger WDP. WDP gaat voor 33 miljoen euro een distributiecentrum realiseren van 55.000m
2. Daartoe hebben zij grond aangeschaft, die ooit voor diverse andere doeleinden gebruikt werd. Dit gebied is volledig gesaneerd en op duurzame wijze herontwikkeld. Daarnaast zet Brouwers Logistics op dit moment een groot (tweede) gebouw neer en is ook Spierings Smart Logistics bezig met een forse uitbreiding, waarmee hun ‘smart hub’ steeds verder vorm krijgt. Al met al een enorme ontwikkeling van dit bedrijventerrein, maar ook een impuls voor de afwikkeling van multimodale goederenstromen via de nabij gelegen containerterminal van BCTN.

Circulair ontwikkelen en bouwen

Een prachtige samenloop”, volgens Gustave Pol. “En hiermee is er op de Rietvelden, op dit moment, geen ruimte meer voor grootschalige bedrijven om zich te vestigen of flink uit te breiden. Bedrijven die toch uit hun jasje groeien of zich in onze regio willen vestigen, kunnen straks naar Heesch West.” Dit nieuw te ontwikkelen, grootschalige bedrijventerrein aan de A59 tussen Den Bosch en Oss biedt 80 hectare aan ruimte, en moet daarbij bovendien het ‘meest duurzame bedrijventerrein van Noord-Brabant’ worden. “Circulair ontwikkelen en bouwen, daar willen we naartoe”, zegt Gustave Pol. De focus is daarbij om (inter)nationale energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 nu al zoveel mogelijk als mindset te nemen. Er zijn plannen om het terrein uit te rusten met onder andere drie windturbines, verschillende zonneparken, flinke waterpartijen en veel groen. Heesch West wordt aardgasvrij en er wordt nagedacht over voldoende laadpunten voor elektrische auto’s en eventueel waterstof. “Je weet niet hoe de toekomst gaat lopen, maar we willen zeker anticiperen op duurzame ontwikkelingen in mobiliteit, zoals elektrificering of waterstof als brandstof voor vrachtwagens,” zegt Gustave Pol.

“Met al deze maatregelen wordt Heesch West een bedrijventerrein dat naar verwachting energieleverend wordt en bestand is tegen het veranderende klimaat met hittestress en hevige regenval. Een aantrekkelijke werkomgeving die bijdraagt aan het welbevinden van de mensen die er gaan werken. Met daarnaast een goede inpassing in haar omgeving: niet alleen beton, maar vooral veel groen en water. We proberen onze duurzame visie in alle aspecten door te voeren; zo stimuleren we bedrijven om bij de bouw rekening te houden met het milieu door bijvoorbeeld hun dak geschikt te maken voor zonnepanelen, zoveel mogelijk gebruik te maken van gerecyclede bouwmaterialen en bijvoorbeeld te werken met materiaalpaspoorten.”

“Belangrijke thema’s voor de Vijfsterrenlogistiek op dit moment zijn de krapte op de arbeidsmarkt en ruimtegebrek voor de bedrijven in onze regio. Met de ontwikkeling van Heesch West kunnen we beide thema’s aanpakken.”

Krapte op de arbeidsmarkt

“Belangrijke thema’s voor de Vijfsterrenlogistiek op dit moment zijn de krapte op de arbeidsmarkt en ruimtegebrek voor de bedrijven in onze regio. Met de ontwikkeling van Heesch West kunnen we beide thema’s aanpakken. Doordat we net ver genoeg weg zitten van grote logistieke hotspots als Waalwijk, Tilburg en Venlo, is het waarschijnlijk net iets minder lastig voor de bedrijven op Heesch West om goede arbeidskrachten te vinden. Waarmee ik niet zeg dat het gemakkelijk gaat worden; de markt is nu eenmaal krap.”

Heesch West is een initiatief van de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Oss en Bernheze. Op dit moment zijn er gesprekken gaande met verschillende partijen, die interesse hebben in grootschalige kavels. De verwachting is, dat het (afhankelijk van de nog te doorlopen procedures) minimaal tot eind 2020 duurt voordat er bedrijfskavels uitgegeven kunnen worden. En daarna kan het duurzaamste bedrijventerrein van Noord-Brabant van start; met alle nieuwe kansen, mogelijkheden en ontwikkelingen die daarbij horen.