Image Image Image Image Image Image Image Image Image

15 april 2019 | By |

MCA Brabant en gemeenten NO Brabant  werken  samen  aan  multimodaliteit

De vier gemeenten Oss, ’s-Hertogenbosch, Land van Cuijk en Meierijstad in Noordoost Brabant zijn verenigd in het streven om te komen tot een verdere modal shift (verschuiving van lading van weg naar water en rail). Dit vindt zijn oorsprong in een aantal zaken:

• De wens om de investeringen in infrastructuur, die afgelopen jaren zijn gedaan beter te benutten;

• Het streven vanuit het BO MIRT om het gebruik van de A2 voor het vrachtvervoer te beperken;

• De duurzaamheidsdoelstellingen, zoals die op alle vier de gemeenten van toepassing zijn.

• De regio beschikt over een uitstekende infrastructuur zowel qua vaarwegen als terminals. In opdracht van de vier gemeenten zal MCA Brabant kansrijke goederenstromen gaan identificeren, die van weg naar water of rail verlegd kunnen worden. En met partijen in overleg treden over wat er nodig is om dit te realiseren.

• Evenals elders in het land is er een grote noodzaak tot samenwerking. Door een toenemende schaalvergroting in de zeehavens Rotterdam en Antwerpen, zal er met grotere binnenvaartschepen gevaren moeten worden. Grotere schepen, die meerdere inland terminals aandoen. Dit vergt samenwerking tussen terminals om deze schepen optimaal te beladen, maar ook samenwerking op ICT gebied. Middels een dergelijke samenwerking kan de regio zich ook profileren. MCA Brabant wil dit samen met de partners vastleggen in een plan van aanpak.