Image Image Image Image Image Image Image Image Image

E-Commerce

Kansen voor e-commerce

Op het gebied van e-commerce liggen er serieuze kansen voor het oprapen. We willen met een gericht en aansprekend pakket de doelgroep van webwinkels en fulifilment bedrijven voor een informatiebijeenkomst dan wel een één-op-één acquisitiegesprek benaderen. Dit vergt echter nog  de nodige voorbereidingen. Het onderwerp e-commerce zal echter niet voor elk lid een perspectiefvol aandachtsgebied zijn.

Voor de zomer wil ik nog een workshop organiseren met een aantal geïnteresseerde leden om de resultaten daarna in de zomermaanden verder uit te kunnen werken tot een professioneel geheel. PostNL heeft al haar medewerking toegezegd. In de workshop zullen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:

1.     Kennisuitwisseling:

– wie doet binnen het logistiek platform ‘s-Hertogenbosch wat op gebied van e-commerce?
– waar zien de leden kansen liggen voor nauwere samenwerking om het marktpotentieel met succes te kunnen aanboren?
– hoe zou dit gezamenlijk profilering richting markt vorm en inhoud kunnen worden gegeven? Doelgroepen o.a.:
– detaillist: voorraadbeschikbaarheid voor winkelbevoorrading (BtoB)
– de consument die via de website heeft besteld en vanuit voorraad moet worden beleverd (BtoC)
– webshop bedrijven
– e-fullfilment bedrijven

2.Concretisering van de logistieke kracht van de regio ’s-Hertogenbosch op gebied van e-commerce

3.Opzetten raamwerk acquisitiebijeenkomst voor webshop bedrijven resp. fulfilmentbedrijven (incl. taakverdeling)