Image Image Image Image Image Image Image Image Image

11 februari 2019 | By |

Samenwerking binnen de Vijfsterren Logistiek: innovatief en krachtig

Met een eindklant die steeds kortere levertijden verwacht en een markt die onder druk staat, groeit de roep om meer inzicht in de logistieke keten. Real time inzicht in de locatie van een container, waarbij ketenpartners automatisch op de hoogte worden gehouden, zou bij kunnen dragen aan meer efficiëntie en een betere dienstverlening in de branche. Het is één van de dingen waar de Innovatietafel Digitalisering & Automatisering zich mee bezig houdt. Een interview met Jelle van Hasz, Sales & Operations Manager bij Spierings Smart Logistics én lid van deze Innovatietafel.

De Innovatietafels zijn samenwerkingssessies tussen verschillende leden van de Brabant-brede Vijfsterren Logistiek. Op die manier bundelen de diverse logistieke platformen van Noord-Brabant de krachten en denken ze samen na over innovatie. Vanuit Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch zijn Spierings en Nabuurs aangesloten bij de Innovatietafel Digitalisering & Automatisering. Daarnaast zijn ook Van Berkel Logistics (Veghel en Cuijk) en transportbedrijf ETC Holland (Oss) lid van deze innovatietafel.

Waardevolle informatie-uitwisseling

“De samenwerking binnen de innovatietafels biedt een waardevolle uitwisseling van informatie”, vertelt Jelle van Hasz. “Het is interessant om de systemen die we gebruiken naast elkaar te leggen en met elkaar te toetsen waar we naartoe willen. Waar liggen knelpunten en hoe kunnen we er samen voor zorgen dat hier oplossingen voor komen?” Tijdens de bijeenkomsten bleek onder andere dat veel bedrijven behoefte hebben aan een meer proactieve informatievoorziening. Dat kan informatie zijn over de status van zeecontainers, maar voor de distributiesector ook over het last mile-transport, bijvoorbeeld op basis van GPS. Daarvoor zou een ‘universal logistics language’ (ULL) ideaal zijn: een systeem waarop alle ketenpartners ‘plug & play’ kunnen inloggen, en dat hen real time op de hoogte houdt van de vorderingen (of vertragingen) binnen de supply chain.

“Een systeem waarop alle ketenpartners ‘plug & play’ kunnen inloggen, en dat hen real time op de hoogte houdt van de status binnen de supply chain, dat is de doelstelling.”


“Voor ons zijn er twee belangrijke momenten,” zegt Jelle van Hasz. “Het moment waarop het schip de Rotterdamse haven binnenkomt (of de ETA) en het moment waarop de containers gelost zijn en een container gereed is voor verder vervoer. Van beide kan ik real time inzien wat de status is, maar daarvoor moet ik zelf inloggen in Portbase, of diverse website-portals bezoeken van de terminals in de haven van Rotterdam. Maar als ik zit te wachten op een schip en dat schip loopt vertraging op, dan zit ik dus bij wijze van spreken de hele dag te checken of dat schip al binnen is. Wij denken dus dat het ideaal zou zijn, wanneer we als keten proactief op de hoogte worden gehouden van de status van het schip of de container. Is het schip vertraagd? Dan wil ik graag een bericht ontvangen met de nieuwe ETA. Komt het schip eraan? Is het binnen? Is mijn container gelost? Even een berichtje, via een pop-up op je scherm of een melding op je telefoon. Op die manier ben je niet meer hele dagen bezig met het steeds checken waar je container zich op dat moment bevindt.”

‘Universal Logistics Language’

Belangrijk daarbij is volgens Jelle van Hasz en de andere partners binnen de innovatietafel dat hiervoor een ‘ULL’ (universal logistics language) wordt ontwikkeld: iedere partner in de supply chain zou indien gewenst ‘plug & play’ in moeten kunnen loggen op het systeem. “Er zijn behoorlijk wat systemen in omloop, van allerlei verschillende leveranciers” vervolgt Jelle van Hasz. “Die doen het allemaal net anders. Het idee achter dit systeem is, dat het voor iedereen beschikbaar zou moeten kunnen zijn, uiteraard tegen betaling.”

De samenwerking met andere bedrijven en met de Vijfsterren Logistiek is hierin belangrijk, vindt hij. “De ontwikkeling van zo’n ‘ULL’ kost veel geld en als kleinere speler ben je niet groot genoeg om zoiets op te tuigen. Door de samenwerking te zoeken met de Vijfsterren Logistiek, die op zijn beurt weer contacten onderhoudt met bijvoorbeeld TLN en NLIP, kunnen we mogelijkheden verkennen, leveranciers benaderen en de tarieven drukken.”

Gezamenlijke kracht

De markt is echter volgens Jelle nog niet zo ver dat een ‘ULL’ ontwikkeld kan worden. “Het zou interessant kunnen zijn om hier straks mensen met verstand van zaken bij te betrekken,” geeft hij aan. “Dat kunnen bijvoorbeeld studenten van de TU Delft of TU Eindhoven zijn. Zij zouden een uitgebreider onderzoek kunnen doen naar de haalbaarheid van deze ‘ULL’ en alles wat daarmee samenhangt.” Uiteraard blijft het Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch samen met de Vijfsterren Logistiek ook op andere manieren werken aan de optimalisatie van Noord-Brabant als logistieke provincie. “Verbinding, netwerken, informatievoorziening, samenwerking binnen de keten… dat is onze gezamenlijke kracht.”