Image Image Image Image Image Image Image Image Image

15 juni 2015 | By |

Verduurzamen samen met studenten
Spierings Smart Logistics is een project ‘verduurzamen gebouwen’ gestart, waarbij zowel de eigen medewerkers als studenten van het Koning Willem 1 college in Den Bosch een belangrijke rol zullen spelen. Doel is om de waardevastheid en de waardeontwikkeling van de eigen onroerend goedportefeuille te optimaliseren.

“Met dit project gaan we onze eigen gebouwen én organisatie gefaseerd verduurzamen.” Frank Bruurs, directeur Spierings Smart Logistics

Duurzame supply chain
“De behoefte aan een duurzame en klantgerichte supply chain blijft stijgen”, aldus Frank Bruurs, algemeen directeur bij Spierings Smart Logistics. “Niet alleen de kennis erover is homework help resources toegenomen, vooral de bewustwording van zowel de klant als de eindconsument neemt toe. Gelukkig maar. Dus is het belangrijk dat je investeert en anticipeert op de meest duurzame en efficiënte manier van werken. Daarom hebben we adviesbureau KPMN onlangs opdracht gegeven te onderzoeken hoe we ons vastgoed kunnen verbeteren en de kwaliteit ervan kunnen borgen.”

Samen met medewerkers én studenten
“Dit onderzoek en de maatregelen die er straks uit voortkomen, betreffen wat ons betreft niet alleen het bouwkundige deel en de techniek, maar ook de eigen organisatie”, aldus Bruurs. “Daarom zullen we ook onze eigen medewerkers vragen naar ideeën die kunnen bijdragen aan een duurzamer werkomgeving. Zo willen we onze eigen gebouwen én organisatie gefaseerd verduurzamen. Een bijzonder onderdeel van het project is ook de samenwerking met college Koning Willem 1 college in ’s-Hertogenbosch.”

Bewust nog geen keurmerk
Het project ‘verduurzamen gebouwen’ krijgt een integrale aanpak, legt Bruurs uit. “We moeten ‘lean and mean’ en ‘flexibel’ handelen. Zo moeten duurzame maatregelen op het gebied van energiebesparing zich binnen een termijn van 3 tot 5 jaar terugbetalen en in het algemeen geldt dat we het eindresultaat van de genomen maatregelen uiteindelijk willen kunnen kwantificeren naar een keurmerk. Maar nu nog niet. Voorlopig sturen we bewust op een optimale energiehuishouding en niet direct op de score binnen een keurmerk!”

Bron: http://www.vijfsterrenlogistiek.nl/successen/spierings-smart-logistics/