Image Image Image Image Image Image Image Image Image

12 december 2016 | By |

Nieuwe Smart Hub: logistieke dienstverlening van A tot Z

Grootse plannen, dat heeft Spierings Smart Logistics met het gebied waarin het bedrijf nu gevestigd is. En dat betekent automatisch ook veel mogelijkheden voor ’s-Hertogenbosch als logistieke stad. Een interview vol sprankelende ideeën en toekomstvisies, met CEO Frank Bruurs.

Nog maar een paar weken geleden is hij online gegaan: de nieuwe website over de Smart Hub. Deze Smart Hub is een netwerk van middels partnerschap aan elkaar verbonden bedrijven, die samen een complete service in de logistiek verzorgen. Zowel nationaal als internationaal. Wil een Nederlands bedrijf in China een product inkopen om het in Europa in de markt te zetten? Vanaf het moment dat het in China wordt ingekocht tot het moment dat het op 15 verschillende plaatsen in Europa bij de eindgebruiker wordt afgeleverd, kan de Smart Hub de klant ontzorgen. Van A tot Z en alle stappen die daartussen horen: de Smart Hub zorgt voor alle logistieke en administratieve afhandeling. Ook startende ondernemers worden op weg geholpen met de ‘hub’: zij kunnen met ondersteuning van de Smart Hub groeien tot ze niet meer in hun jasje passen, om zich vervolgens te vestigen in de buurt, uiteraard liefst in ’s-Hertogenbosch of de nabije omgeving. Een Japans bedrijf dat zich hier wil vestigen? De Smart Hub geeft advies en vervult een regisseursfunctie. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. De Smart Hub kan dus op vele verschillende manieren zorgen voor meer business en kansen in deze omgeving.

Smart-hub

 

Logistiek, vastgoed en personeel

Het idee van de Smart Hub komt niet zomaar uit de lucht vallen. Spierings Smart Logistics neemt de stap vanuit zijn jarenlange ervaring als stuwadoorsbedrijf, waarbij de service de laatste jaren een steeds grotere rol ging spelen. “Al jaren verzorgen wij naast stuwadoorswerkzaamheden ook douanefaciliteiten voor onze klanten,” zegt Frank Bruurs. “Daarnaast kunnen wij onder andere opslag, voorraadbeheer en aanvullende activiteiten zoals labelen en ompakken, verzorgen. Dat kan van grote meerwaarde voor onze klanten zijn. Komt er bijvoorbeeld een aantal verkeerd gelabelde pakketjes van een schip, dan kunnen wij het probleem al oplossen voordat de pakketjes goed en wel aan wal gekomen zijn.” Ook de consultancy die het bedrijf al biedt op logistiek gebied, wordt middels de Smart Hub verder uitgebreid en bovendien duidelijker in de markt gezet. “Feitelijk doen we nu al veel van wat we in de Smart Hub ook aanbieden,” zegt Frank Bruurs. “Maar middels de Smart Hub zetten we deze activiteiten veel duidelijker op de kaart. Binnen de Smart Hub komen logistiek, vastgoed en personeel samen. Spierings Smart Logistics vervult een regisseursfunctie om alle gewenste diensten op maat te koppelen aan de wensen van de klant.”

 

“Onze visie is dat we werken vanuit toegevoegde waarde. Als de meerwaarde groot genoeg is, kiezen klanten vanzelf voor Den Bosch.”

 

Werkgelegenheid en opleiding

Daarmee raakt de Smart Hub direct aan wat er binnen het Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch gebeurt. “Met de Smart Hub genereren we aandacht voor de logistieke mogelijkheden in Den Bosch. Door een complete service en ontzorging te bieden, worden we als regio aantrekkelijker ten opzichte van andere regio’s. Als de meerwaarde groot genoeg is, kiezen klanten immers vanzelf voor Den Bosch. We schakelen daarnaast de expertise in van partijen binnen ons netwerk, van wie de meeste in Den Bosch en omgeving gevestigd zijn en van wie er ook een aantal lid zijn van het platform. Bij ieder vraagstuk dat binnenkomt, vragen we ons af: kunnen wij met de partijen die we binnen deze regio hebben, de supply chain managen en realiseren voor deze klant? Daarmee creëren we werkgelegenheid, mogelijkheden tot samenwerking met bijvoorbeeld WeenerXL en de noodzaak goede mensen op te leiden. Voor wat betreft al deze aspecten, streven we met de hub exact dezelfde doelen na als met het Logistiek Platform.”

 

Complete regisseur

De ligging van Spierings Smart Logistics vlak achter de Bossche containerterminal draagt in hoge mate bij aan de snelheid en de service die de hub straks kan bieden. “Met de douanefaciliteiten die hier zitten, zijn we als regio al een verlengstuk voor Rotterdam. Dat is een pluspunt. Door te fungeren als complete regisseur voor de gehele goederenstroom, nemen we onze klanten daarnaast alle zorgen uit handen. Vervoer over water is bovendien duurzaam: ook een belangrijk voordeel voor onze klanten. Evenals efficiency: als regisseur binnen de ‘hub’ bekijken we waar we schakels uit de supply chain kunnen halen, zodat we kosten kunnen besparen en sneller kunnen werken.”

 

“Wij zijn voortdurend bezig met hoe de logistiek er over 5 of 10 jaar uitziet. Ik ben ervan overtuigd dat onze branche steeds sneller verandert. Daar moeten we op inspelen, maar dat kunnen we niet alleen. Daarom is het goed dat we binnen onder andere het Logistiek Platform nauw samenwerken met andere partijen hier in de omgeving. Ieder bedrijf heeft zijn eigen kracht en expertise, en die moeten we bundelen om iedere specifieke wens van onze klanten te kunnen realiseren. Ook de samenwerking met de gemeente is hierin waardevol. Vanuit een duidelijke visie op logistiek en de hierop gebaseerde keuzes wat betreft bestemmingsplan, gronden en investeringen, kan de gemeente een sturende rol spelen in de manier waarop we ’s-Hertogenbosch als logistieke regio op de kaart zetten.”

Meer weten over de Smart Hub? Kijk op www.smarthubonline.nl.