Image Image Image Image Image Image Image Image Image

20 november 2017 | By |

I love ʹs-H

Waar staan we als Logistiek Platform ʹs-Hertogenbosch voor? Wat hebben we tot nu toe gedaan en hoe werken we toe naar een succesvolle toekomst voor het platform? Met deze en andere vragen gingen de aanwezige leden van het platform aan de slag tijdens het tweede Live Event op donderdag 2 november 2017. In de hal van Koudijs Kafé werd met een tiental deelnemers hard gewerkt aan verschillende interessante vraagstukken. Het was een middag vol ideeën en inhoud, vol pittige discussies, maar ook met verrassend eensgezinde conclusies.

Samenwerking uitdiepen

Het is fris buiten als de eerste gasten van het evenement binnendruppelen voor een broodje en een praatje in de bar van Koudijs Kafé. Nadat iedereen gearriveerd is en de magen gevuld zijn, begeeft de groep zich naar de grote hal van Koudijs Kafé, waar al verschillende attributen klaarliggen voor de middag. Michiel de Rooij, bestuurslid van Logistiek Platform ‘s-Hertogenbosch, opent met een korte inleiding. Hij brengt de aanwezigen nog eens in herinnering wat de doelstellingen zijn van de Live Events: het versterken en verder uitdiepen van de samenwerking, het delen van successen, het uitdragen van die successen. En het gezamenlijk beantwoorden van een aantal vragen, waaronder het belangrijke ‘hoe gaan we verder?’.

logistiek den bosch

Na zijn inleiding neemt dagvoorzitter Gertjan van Rozendaal het stokje over. Hij start met een korte terugblik op het vorige event, waarbij afgesproken was dat alle aanwezigen (van het vorige event) op bezoek zouden gaan bij een ander (op dat moment afwezig) lid van het platform. Op basis daarvan start de groep al direct een levendige discussie, met name over de vraag hoe de betrokkenheid van de leden van het platform verder vergroot kan worden. Frank Bruurs van Spierings Smart Logistics geeft aan dat hij de focus graag zou willen leggen op de kracht van de groep partijen (ondernemers, maar ook overheid en onderwijs) die zich betrokken voelen bij het platform. Vele kleinen maken één grote, maar het heeft volgens hem geen zin om je aandacht en energie te richten op de leden die minder actief zijn. Dus de schouders eronder met de mensen die er wel voor willen gaan, is zijn devies. Joost Kollau van WeenerXL bekrachtigt deze positieve boodschap: hij roemt de wil tot samenwerking en gunfactor binnen de groep. Dit zijn aspecten die volgens hem in andere, soortgelijke groepen niet altijd in deze mate aanwezig zijn.

 

Geen statistieken, wel feeling

Op een speciale video-wall die samengesteld is uit dozen, geeft Gertjan aan wat de deelnemers deze middag kunnen verwachten. Dat zijn onder andere een viertal opdrachten rondom het vergaren van informatie voor een infographic die het bestuur over het platform wil laten ontwikkelen en een discussie over de toekomst van het platform. Hoe zou een infographic rondom het platform er volgens de leden uit moeten zien? Welke informatie wil je daar laten zien en welke juist niet?

Na een voorstelrondje splitsen de aanwezigen zich op in twee groepjes om aan het eerste deel van de middag te beginnen. Hoe zou een infographic rondom het platform er volgens de leden uit moeten zien? Welke informatie wil je daar laten zien en welke juist niet? In vier opdrachten moet een antwoord gezocht worden op deze en andere vragen. Terwijl de ene groep zich buigt over het letterlijk in kaart brengen van het logistieke landschap van Den Bosch, is een andere groep flink aan het discussiëren over de cijfers en feiten die in de infographic terug zouden moeten komen. Opvallend is dat de groepen los van elkaar al ongeveer tot dezelfde conclusie komen: de kracht van de logistieke sector in Den Bosch zit niet in de facts & figures, maar in heel andere zaken. Een compleet scholingsaanbod bijvoorbeeld, een grote groep potentiële medewerkers (beroepsbevolking), de kleinere schaal, waardoor een persoonlijke benadering mogelijk is, de doorgroeimogelijkheden voor jonge, ambitieuze bedrijven en het feit dat er flexibel ingespeeld kan worden op verschillende nichemarkten. Dat zijn de dingen die volgens de aanwezigen benadrukt dienen te worden in een infographic.”

04

Jelle van Hasz van Spierings Smart Logistics vat het krachtig samen:
“Ik wil geen statistieken zien, ik wil feeling krijgen!”

 

I love ʹs-H07

Beide groepen noemen daarnaast de aanwezigheid van een containerterminal ‘want dat is zelfs bínnen Den Bosch niet altijd bekend’. Op één van de ingevulde briefjes is te lezen: ’s-Hertogenbosch verkoop je niet op basis van logistieke feiten, maar op basis van duurzaam vestigingsklimaat. Ondertussen is de andere groep bezig op een groot vel papier I love ‘s-H te stiften. Het is duidelijk: Den Bosch is niet te vatten in cijfers, Den Bosch is warm, knus, gastvrij en servicegericht.
Dat komt tijdens één van de andere sessies ook duidelijk naar voren. Opdracht: maak een toren van dozen waarop je schrijft waar Den Bosch groots in is. Hier vinden we termen als ‘Vanuit het hart’, ‘Logistiek op maat’ en ‘We gaan het regelen’. Daarnaast vinden de deelnemers ook dat er voor elk mkb-bedrijf een logistieke oplossing gevonden kan worden in ’s-Hertogenbosch. Frank Bruurs stoot Martin Smits van SPS aan: “Hoe vaak krijg jij nou de kans om op zo’n informele manier over ons vak te praten?” “Eigenlijk nooit”, beaamt Martin Smits. “Nou, mooi toch, dat het nu wél zo kan?”

06

’s-Hertogenbosch verkoop je niet op basis van logistieke feiten, maar op basis van duurzaam vestigingsklimaat

Armin van Buuren

Onderdeel van een infographic zou ook een promotie van het logistieke vak ‘an sich’ moeten zijn. Eén van de opdrachten bestaat daarom uit een brainstorm over de voordelen van werken in de logistieke branche. In een huiskamerachtige setting sommen de aanwezigen in rap tempo een groot aantal voordelen op. Onder andere de diversiteit van het vak (‘méér dan dozen sjouwen’), de doorgroeimogelijkheden, kansen om je talent te ontwikkelen en zelfontplooiing, de onderlinge sfeer, kleinschaligheid, flexibiliteit en de manier waarop je je eigen inbreng kunt hebben in de logistiek, worden genoemd. “Direct resultaat van je werk is een belangrijke”, zegt Ben Poppelaars van Actieplan Leerbanen. “Veel leerlingen met interesse in de logistiek zijn echte doeners.” Leo Sedee van gemeente ’s-Hertogenbosch benadrukt dat het heel belangrijk is hoe de informatie over de logistieke branche naar leerlingen en potentiële (toekomstige) arbeidskrachten gebracht wordt. “Koppel het bijvoorbeeld aan een optreden van Armin van Buuren,” zegt hij. “Dat spreekt jongeren aan. En zo’n optreden is één en al logistiek.”

08

Behaalde successen

Na het doorlopen van deze vier stations en een korte pauze, is het woord aan Leo Sedee. Hij geeft een korte presentatie over de geschiedenis van het platform, de successen die sinds de oprichting behaald zijn en de vraag hoe de toekomst van het platform en de logistiek in de regio eruit ziet. Hij stipt nog eens de drie speerpunten van het platform aan: samenwerking onderwijs – arbeidsmarkt, business-ontwikkeling en regioprofilering. En hij zoomt bij ieder puntje in op de successen die op dat aspect al behaald zijn. Na meer informatie over de toekomst, geeft hij in zijn conclusie aan dat er volgens hem extra aandacht/inzet nodig is voor 1. het bevorderen van de onderlinge samenwerking, 2. het behalen van tastbare resultaten in het onderwijstraject en 3. de arbeidsmarkt: duurzame inzetbaarheid, inzet op vergroting instroom en zij-instroom. De presentatie zal tijdens de volgende bijeenkomst van het platform in januari nog eens door Leo gegeven worden.

09

Na de presentatie start direct een discussie over de manier waarop meer business gegenereerd kan worden voor de regio ’s-Hertogenbosch. Nog staand in een kring worden allerlei ideeën geopperd en worden over die ideeën weer allerlei meningen gegeven. René Holweg van Logistiek Centrum ’s-Hertogenbosch vraagt zich af hoe woorden worden omgezet in daden en wie daarbij de kartrekkers zijn in ’s-Hertogenbosch. Leo Sedee geeft aan dat de gemeente in principe de kartrekker is als het gaat om regioprofilering en onderwijs/arbeidsmarkt.

“Zuiging naar Den Bosch ontstaat niet vanzelf, die moet je creëren.”

Jonge hond

Jelle Hasz van Spierings Smart Logistics oppert het idee om met een lobbyist aan de slag te gaan. Een ‘jonge hond’, zoals hij zelf zegt, die doorlopend de boodschap van het Logistiek Platform verkondigt en de wereld rondreist om Den Bosch als logistieke regio op de kaart te zetten. Daarvoor moet het platform volgens hem wel de juiste tools meegeven. Wat is de boodschap die hij moet verkondigen? En hoe geef je hem iets mee in de koffer, zodat hij die boodschap zo goed mogelijk bij potentiële klanten voor het voetlicht kan brengen? Zuiging naar Den Bosch ontstaat niet vanzelf, die moet je creëren, volgens Jelle Hasz. Door met de bedrijven binnen het platform gezamenlijk te investeren in bijvoorbeeld zo’n lobbyist, kun je als regio echt een vuist maken. De groep staat niet negatief tegenover dit idee. René Holweg geeft aan dat hij het een goed idee vindt, terwijl Martin Smits van SPS aangeeft dat dit vooral voor logistieke bedrijven interessant is. Verladers zoals SPS hebben naar zijn mening meer interesse in issues als onderwijs en de arbeidsmarkt. Volgens Frank Bruurs zou ook hier een gezamenlijke aanpak een goede een goede optie zijn. Leo Sedee haakt hierop in door een voorbeeld aan te dragen van vier waterschappen die gezamenlijk een opleidings/stage-traject aanboden aan studenten om daar vervolgens alle vier de vruchten van te plukken. Dit is volgens de aanwezigen een goed idee, en de parallel kan prima getrokken worden naar het Logistiek Platform. Zo ontstaan er in een uur tijd al twee concrete ideeën voor de toekomst van het platform.

Eén ding is vandaag misschien wel duidelijker gebleken dan ooit: de neuzen staan dezelfde kant op binnen het platform.

Nadat er afspraken gemaakt zijn over de manier waarop de conclusies van vandaag gecommuniceerd zullen worden met de rest van de leden van het platform, is het tijd voor een groepsfoto en een biertje aan de bar. Michiel de Rooij geeft aan dat hij tevreden is over de middag. “De doelstellingen zijn weer scherper geworden”, zegt hij. “En het is duidelijk dat de leden ongeveer dezelfde ideeën hebben over communicatie naar buiten toe, terwijl het toch heel verschillende organisaties zijn geweest die we vandaag samen aan het werk hebben gezien. Van verladers tot logistieke dienstverleners en arbeidsmarktdeskundigen. De focus moet volgens hen allemaal liggen op onze eigen stad, met onze eigen sterke punten. Dat is vandaag heel duidelijk geworden.” Terwijl er de nodige speciaalbieren genuttigd worden, worden nog wat tips gegeven over een mogelijk vervolg, en wisselen de verschillende organisaties nog eens informeel van mening. Er is veel gediscussieerd en soms ging het er verhit aan toe. Maar één ding is vandaag misschien wel duidelijker gebleken dan ooit: de neuzen staan dezelfde kant op binnen het platform.

Wordt vervolgd!

10